دوست عزیزم، روز دندانساز رو بهت تبریک میگم و برات آرزوی موفقیت میکنم

امیدوارم که تو برنده‌ی این مسابقه بشی❤️

آی‌دی اینستاگرام شما:
شماره تماس جهت هماهنگی:
1. 
شماره دندان کانین راست و چپ به ترتیب در سیستم یونیورسال چند است؟

2. 
رابطه centric relation چه زمانی اتفاق می افتد؟

3. 
نقاط تماس دندان‌های قدامی فک بالا از میدلاین به سمت دیستال....

4. 
کدام عضله در فانکشن بلع تاثیر مستقیم دارد؟

5. 
کدوم مورد در انبساط مولد نقش ندارد؟

6. 
کدام یک جزء لندمارک‌های فک بالا محسوب نمیشود؟

7. 
اصطلاح Burnout به چه معناست؟

8. 
دلیل افتادن دنچر بالا هنگام خمیازه کشیدن چیست؟

9. 
کدام گزینه در مورد ویژگی‌های لحیم متال صحیح است؟

10. 
احساس سوزش و درد در فک پایین هنگام استفاده از دنچر چیست؟