چطوری با سیستم پیندکس، دای متحرک بسازیم؟

سیستم پیندکس، دریل معکوسیه که برای ساخت کست اصلی با دای‌هایی که با دقت بالا...

13 دیدگاه

برای ساخت پلان اکلوزال چیکار کنیم؟

برای ساخت پلان اکلوزال چه کارایی باید انجام داد؟ توی این مقاله بهتون میگیم که...

11 دیدگاه

×