بلیچینگ هوم وایت اسمایل

200,000 تومان235,000 تومان

روشی که توسط ژل های سفید کننده بر پایه پراکسید کاربامید، درون تری و قالب های از پیش آماده شده تزریق و طی یک دوره درمان دندان ها را سفید می کند.

صاف